Jump to content
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Är du vår nästa Inköps och Logistikchef?

Two women and one man is sitting around a table. One with a computer in front of her.

Om företaget / verksamheten

LKAB Wassara är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer unika vattendrivna borrsystem med hög prestanda. Hjärtat i Wassaras borrsystem är den världspatenterade vattendrivna sänkborrhammaren.

Tekniken har använts i 30 år i olika tillämpningar och inom många branscher; gruvdrift, prospektering, grundläggningsteknik, dammar, jordvärme, marin-, olje- och gaslager. Vår erfarenhet omfattar mer än 30 miljoner borrade meter på olika platser runt om i världen.

LKAB Wassara är en del av LKAB, som är en internationell högteknologisk mineralkoncern, världsledande producent av förädlade järnmalmsprodukter för ståltillverkning och en betydande leverantör av industrimineraler.

Om tjänsten

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

Ansvara, driva och säkra en långsiktig utveckling av tillverkningsprocessen:


Ledningsansvar

 • Aktivt delta i ledning och drift av inköps-och logistikfunktionens strategiska process.
 • Aktivt delta i aktiviteter med F&U, Marknad och Borrtekniskt Center.
 • Att organisationen har tydliga mål, ansvarsområden och befogenheter. I detta inbegrips att definiera nyckeltal, mätmetoder.
 • Att verksamheten bedrivs enligt tilldelade ramar och mot definierad mål genom att aktivt planera och leda arbetet inom verksamhetsområdet.
 • Driva, utveckla och ansvara för kvalitetsarbetet inom verksamheten.


Chefsansvar

 • Kompetensutveckling av underställd personal.
 • Ansvar för inköp och logistik processen.

Inköp
Med stöd av organisationen se till att inköp sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Supply / Logistik
Utveckla och stödja genomförandet av ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för att optimera Wassaras och våra leverantörers förmåga gällande kundservice, leveransförmåga, lägsta totalkostnad, flexibilitet och hållbarhet. Ansvarar för att implementera och leda "sales and operation planning process". Tillsammans med produktionschef driva frågor om make/buy beslut samt driva förbättringsarbete avseende kapitalbindning.

Kvalitet
Utveckla och standardisera arbetssätt och metoder (kvalitetssystemet) för att säkerställa att kunder och övriga intressenter konsekvent får hög kvalitet på produkter och övriga tjänster.

Hållbarhet
Driva och stödja genomförandet av initiativ som säkerställer överensstämmelse med intressenters krav och förväntningar, gynnar en hållbar utveckling, minimerar risken för negativ påverkan på eller från vår verksamhet, men också att ta fasta på möjligheterna till hållbart värdeskapande.

Dina kvalifikationer

 • Relevant högskoleutbildning inom produktion, ekonomi och logistik.
 • God kunskap om kvalificerat inköp, gärna internationellt.
 • Gedigen erfarenhet, god insikt och övergripande kunskap inom inköp och logistik
 • God kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete arbete.
 • Du har kunskap och erfarenhet av att jobba med moderna ERP system och gärna erfarenhet av att aktivt äga, utveckla och förvalta ett sådant system.
 • Erfarenhet av verkstadsteknisk tillverkningsindustri med erfarenhet av att hantera och utveckla lösningar inom området och kan kommunicera på engelska både i tal och skrift.

Vi erbjuder

LKAB Wassara erbjuder dig en ledande roll i ett företag som är i teknikens framkant. Du kan åtnjuta det mindre företagets mer flexibla och snabba sätt att arbeta och samtidigt ta del av den stora koncernens möjligheter. LKAB Wassara är ett starkt varumärke med produkter i världsklass och vår borrteknik används inom många branscher så som gruvor, grundläggning, dammar och geoenergi.

Övrig information

Organisation: Tjänsten rapporterar till VD
Placering: Huddinge, Stockholm
Anställningsform: Tillsvidareanställning

ANSÖKAN

Välkommen med din ansökan senast 2019-11-24. Om du har frågor om positionen eller processen, vänligen kontakta ansvarig VD Peter Söderman: 08 42 93 425 eller Personalchef, Jonas Jones: 0920 381 99.

Du sänder din ansökan direkt här (går via moderbolaget LKAB): ANSÖK

Vi har gjort vårt val när det gäller rekryteringskanaler och marknadsföringsinitiativ. Vi ber därför om att inte kontaktas av mediasäljare, rekryteringssidor och liknande.