Jump to content
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

SAFETY FIRST – always on our agenda

A group of people standing in a production facility having a meeting

SÄKERHETSVECKA - LKAB WASSARA KÄNNER PULSEN PÅ PRODUKTIONEN

 

LKAB Wassara och ’Säkerheten först’

Vi startade i mitten av april med en genomgång i ledningsgruppen över tillbudsstatistik och hur vi kan bli bättre på att identifiera risker som eliminerar tillbud och olyckor.

Lisette Singström, utvecklare från LKAB hållbarhetsstab, assisterar oss kunnigt i detta arbete. Alla våra medarbetare har under slutet av april fått tillfälle och chansen till att reflektera över de risker som kan finnas samt föreslå åtgärder som vi snabbt kan agera på för att höja säkerhetsnivån.

 

Teori och praktik som väckte tankar och känslor

Som del i och en inledning till detta gick hela företaget en teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning vilket var väldigt nyttigt, säger Veronica Bäcker, Marknads- och kommunikationsassistent (tillika Skyddsombud). Utbildningen resulterade i att hon tog sin nyvunna kunskap med hem, för att se över brandvarnarnas placering och antal.

Filmen Presto visade oss i utbildningssyfte fick mig verkligen att tänka till, säger Veronica vidare. Jag insåg till exempel att en brandvarnare på varje plan hemma hos mig är för lite. Det får nog bli en vända till ett byggvaruhus för att köpa några fler, säger hon.

Peter Westerberg testar brandsläckan_Beskuren LR.jpg
Peter Westerberg får testa på att använda brandsläckare


Gruppen fick också öva rent praktiskt i att släcka eld med brandsläckare ute på parkeringen. Man fick även prova på att släcka eld med brandfilt på en brinnande docka. Viktigt här var att tänka på hur man lägger på filten på den brinnande personen och hur man sen stryker längs kroppen för att släcka elden, och därmed räddar personen från att få allvarliga brännskador. Lite omskakande men otroligt nyttigt att få testa på, säger Stefan Larsson, servicetekniker.

Räddning av docka2_Beskuren LR.jpg
Maria Josefsson och Stefan Larsson släcker en brinnande docka

 

Pulsmöte – engagemang som skapar säkerhet

Jarmo Nordman, produktionschef, tillsammans med produktionspersonalens engagemang genomför en ny uppstart av pulsmöten för att tillsammans få bättre kontroll och vidareutvecklas. Alstra idéer till produktionsförbättringar, ökad effektivitet genom bland annat genomföra benchmarking av produktionen.

Jarmo berättar att en viktig del av Pulsmötena är att kontinuerligt se över arbetsmiljö, ergonomi, maskinsäkerhet, risker i samband med omriggningar mellan olika jobb samt då riskminimera förflyttning av material och nödvändiga maskinutrustningar. Vidare att säkerhetsställa en bra säkerhetskultur i produktionen, så vi känner oss bekväma med att säga till våra kollegor om vi ser att någon råkar slarva med säkerhetsutrustning eller liknande.

Det är på allas ansvar att förhindra och minimera risker för olyckor så vi sätter säkerheten först. Men visst kan vi också göra fel, men då tar vi upp det i gruppen och tar lärdom av det understryker Jarmo.

 

En säker och bra arbetsmiljö för alla

Vår nyanställde Emir Golic har snabbt kommit in i jobbet. Han utbildas nu i vår nya slipmaskin för att förstärka denna produktionsgrupp vilket kommer att ske internt av Roberth Göthberg som med stor erfarenhet jobbat med detta i 30 år.

Emirs arbete kräver stor noggrannhet med tanke på dom höga toleranser våra komponenter kräver och som ligger inom mätområden på några tusendels millimeter.  Det är viktigt att säkerhetsställa att vi fortsätter hålla hög kvalité för alla våra produkter i produktionen. För att Emir ska ha en bra och säker arbetsmiljö är det viktigt med kraftiga utsug och säker hantering av slipdamm/partiklar, samt kylvätskor, så att arbetsmiljön är och bibehålls på högsta nivå. Jag känner mig trygg i mitt nya jobb och det märks att det finns ett bra säkerhetstänk i organisationen säger Emir.

Emir Golic - vid sin maskin2_LR.jpgEmir Golic - vid sin maskin1_LR.jpg
Emir Golic vid sin slipmaskin


Jarl Uggla summerar veckan

En nollvision mot olyckor måste realiseras genom ett kontinuerligt högt säkerhetstänkande där vi är vaksamma på risker som finns i vardagen och snabbt adresserar dessa.

Vår säkerhetsvecka under april månad har varit väldigt fruktsam samt visat på ett stort engagemang från alla våra medarbetare, säger Jarl Uggla VD.