Jump to content
Artboard 1Artboard fwCheckmarkclose-chubbyCombined ShapeexpandExternal-LinkUntitled-3gridlkab-breadcrumb-startinfoUntitled-1listplay-linkplay-sololkab-printikon-sök-lkabTwitterYouTube

Elmia Subcontractors - Jönköping 15 - 17 november

A man in black t-shirt standing with his back against us, programming his large PUMA MX 2600 machine on a display

LKAB Wassara ställer i år ut på Elmia Subcontractor. Detta då vi önskar komma i kontakt med företag som är i behov av produktionskapacitet.

LKAB Wassaras tillverkningsenhet består av erfarna medarbetare, moderna CNC maskiner, hårdsvarving  samt slip- och mätmaskiner. Hög produktkvalitet samt hög toleransprecision är det som vi alltid har i fokus på de produkter vi producerar.

Vår förhoppning och ambition är att vi gemensamt ska kunna dra nytta av vår moderna och kvalitativa produktionsenhet i Huddinge, söder om Stockholm.

Kom och prata med oss i monter: C03:41

Välkomna önskar
Jarmo Nordman och Johan Falkland